Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Στην εκκλησία του Ιησού χριστού, χτίσανε με δαιμόνια οι ιερείς του αντίχριστου στον νου του ανθρώπου, την σταύρωση του.

Στο όνομα του πατρός , και του υιού και του αγίου πνεύματος.
Στο όνομα της δικαιοσύνης μελχισεδέκ της ουράνιας βασιλείας .

Εγώ ο ιωάννης βασιλεύς των 7 τουρκοκρατούμενων εκκλησιών .
Αναθεματίζω τους κτίστες του ναού του σολομώντα ,τους μάγους και τους πόρνους ιερείς. ,των δαιμονίων τους πατέρες που το αίμα του Ιησού χριστού λαού το ρίχνουν στην κόλαση του Άδου..
Η γνώση που οι ιερείς ώς λαμπροί ΕΥΓΕΝΕΊΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΑΤΕΙΣ, σας περάσανε ως προφήτες και απεσταλμένοι του θεού που πιστεύετε χριστιανοί αδελφοί μου στο κεφάλη,
που ‘’ως εν χριστό βαπτίστηκε Ιησούν ενενδύθει’’.
Είναι οι ψεύτες, οι κύνες, οι ιερείς του σατανά!.
------------------------------------------
Όποια εκκλησία ως θεός ,σας ομολογεί πως το φώς είναι φωτιά και δεν γίνετε να σας το πει, και το κρατά μέσα σε άβατα και απόρρητα μυστήρια…. Ούτος ο θεός της πορνείας και της αρσενοκιτοίας, και της σταυρώσεως της θηλυκής υπόστασης της λευκής περιστεράς της αγάπης του θεού, σε ειδωλολατρία πορνείας και δαιμόνων της κολάσεως τους.

Η εκκλησία της επίσημης αποστολικής διακονίας της Ελλάδος είναι ο αντίχριστος που υπηρετεί τους ιερείς του ναού του σολομώντα που σας χτίσανε στα μυαλά σας με δαιμόνια από επάνω προς τα κάτω…την γνώση που σας στελνει έλληνες, του ενός πνεύματος της αγάπης, σε γνώση πλάνης και θανάτου .
Η αγία σοφία του θεού.. εστί: η νόηση της θέασης του ανθρώπου προς τον ύψιστο πατέρα μας και πάνσοφο θεό.
που οι τούρκοι σταυρώσανε με τους μιναρέδες τους ....
και δίχνουν στους λαούς της γής,πως μας κυβερνούν με την σοφία του αλάχ τους.
κρατώντας τους υιούς του άλφα και του ωμέγα ζώα καταραμένες ψυχές..που περπατάνε επάνω στις ταφόπλακές τους και δέν το ξέρουν....και απο υιοί του θεού, είμαστε αυτεπάγκελτοι σκλάβοι τους.... με επιστάτες ,τους δεσπότες χρηστούς.:((((
σοφία ,αγάπη , πίστη και ελπίδα.

Μέλημα του ανθρώπου είναι να απόκτηση την αρετή της σοφίας…
Και σοφός παιδιά μου δεν είναι αυτός που ξέρει να διδάσκει, μα αυτός που ξέρει να διδάσκετε.
Και μακάριοι οι φτωχοί εν τω πνεύματι. Διό σε αυτούς ανήκει και η βασιλεία των ουρανών. Μα και η βασιλεία των ουρανών στο εντός του υμών εστί μεν, αλλά και με δαιμόνια γνώση υποχθόνια θαμένη δέ!
και οι ζητούντες το φώς άς κάψουν στην φωτιά της αγάπης τα δαιμόνια,και να γκρεμήσουν τον ναό του σολομώντα τους,χτίζωντας κατιχούμενοι απο άγιο φώς της ψυχής τους την οδό του ναού του ιησού μας του χριστού.


ο σοφος ξέρει...

πως ο ήλιος της φωτιάς της αγάπης δεν χρειάζεται ‘’να πρέπει να αγαπά’’, διό η αγάπη ήλιος από μόνη της ως φύση κατά χάρη αγαπά.
Οπότε, την κόρη της την αγάπη την έχει από φύση στην φωτιά.
Ο σοφός γνωρίζει από φύση, πως είναι αυτό που είναι η αυτεξούσια δύναμη του θεού, οπότε δεν χρειάζεται να έχει πίστη, αλλά είναι το αίτιο της γενεσιουργικής φύσης της πίστης, οπότε και αυτήν την κόρη μέσα στην φωτιά την κρατάμε από φύση.
Ο σοφός ξέρη ως φύση, πώς είναι η πραγμάτωση της θεουργίας στο τώρα του και δεν χρειάζεται να ‘’ελπίζει’’ , αλλά στο τώρα του θεουργεί.
Και ο σοφός γνωρίζει πως η αγάπη είναι των πάντων του εντός του υμών του που είναι το αίτιο της θέοσης ο πατήρ θεός, και της σοφίας ο γενεσιουργός, οπότε ο άνθρωπος είναι το τίποτα μπροστά στην σοφία που του χάρισε ο πατέρας, άρα και η σοφία είναι η φωτιά, που η φωτιά αγάπη είναι τα πάντα, διό η αγάπη είναι ο θεός, και ο άνθρωπος ο γιός. Οπότε και την μητέρα σοφία μαζί με τα παιδιά της την κρατάμε μέσα στην θεία φωτιά του ήλιου που εκπέμπει η θεία χάρης του αγίου πνεύματος του παρακλήτου εις τον άνθρωπο δια του πατρός.


το ''πρέπει να αγαπάς'', είναι δαιμόνιον του διαβόλου,διό, η αγάπη δέν πρέπει, αλλά ώς φύση αγαπα΄.το ''πρέπει να έχεις πίστη'' είναι δαιμόνιο του διαβόλου, διό σε υποβάλει πως δέν είσαι αυτό που ΄΄ηδη είσαι.και η ελπίδα, είναι δαιμόνιο, διό η ελπίδα ΄ώς άγγελος του διαβόλου σε δίνει χαρά για το μετά, ενώ στο ''τώρα της φυτείας σου σε κρατά νεκρό'', και θάνατο θερίζεις...απο την στιγμή που σε πλανά απο την πραγμάτωση.


Ο Ιωάννης ο βαπτιστής,
Είναι η πρώτη φάση της κατηχήσεως του παλαιού ανθρώπου Αδάμ προς την οδό της μεταμορφώσεως του σε νέο ,πιστοποιημένο άνθρωπο, ως τον προέπλασε ο πατήρ έτσι και πλάθετε ο άνθρωπος δια του Ιησού χριστού την διδασκαλία.
Ο Λόγος του αγίου ευαγγελίου δεν προσθέτει νέα γνώση, μα αφαιρει το σκοτάδι γνώση που χτίσανε οι ιερείς με τα δαιμόνια της κατάρας στον ναό του ανθρώπου νου θεού.
Μα όχι με τρόπο θανάτου, αλλά κατανοώντας το κακό και συγχωρώντας το.

Ο Λόγος αποκεφαλίζει το παλιό το εγώ του ανθρώπου, που η παλαιά γνώση ποια είναι το ΄΄ εμπειρικών το έσω του ανθρώπου το σύμπαν.

Διό μεγαλύτερος διδάσκαλος από κάθε διδασκαλία είναι τα λάθει του ανθρώπου και ο πόνος του από αυτά.
Και μεγαλύτερη αρετή …. Η παραδοχή τους.

----


Ο προφήτης Ηλίας, είναι η ψυχή του ανθρώπου, το σπήλαιο πίσω από την εικόνα , είναι το εγώ του. Ο κόρακας που τον τρέφει είναι ο παλιός κακός του εαυτός, η παλιά κεφαλή του Ιωάννη του βαπτιστού Αδάμ. Που ως ήλιος βλέποντας έξω από το εγώ του ο άνθρωπος συνομιλεί με τον κόρακά του. Και φωτίζετε από το εμπειρικό το σύμπαν του ως προφήτης των λαθών του, και ως προφήτης ποια από άνωθεν βαπτισμένος…νοεί την φωνή του θεού στο εντός του υμών του ναού του νου, και τότε ο διάβολος ο παλιός κακός κόρακας μεταμορφώνετε εις λευκή περιστερά ακλουθώντας την υιοθέτηση του πατέρα θεού τον Λόγο και σαρξ και πνεύμα, με την θεία χάρη του πατρός και του υιού και του αγίου πνεύματος… στην κατά ανθρώπου χάριν, να λαμβάνει ο άνθρωπος την άξια της νόησης , του πατέρα του παντός, από τον θρόνο του υιού χριστού θεου, το δώρο της αγάπης του πατερα προς τον υιό του.
.......................................
η επόμενη εικόνα...
ο ιωάννης δεν είναι το φώς, αλλά του Ιησού χριστού αδεφός, που ο Ιησούς χριστός δια της μητρός του με έστειλε να τον παντρεψει με σένα που ζητάς την λύτρωση από το άδικο της γήινης αγάπης, εσένα που ζητάς την αλήθεια, εσένα που ζητάς τον πατέρα θεό. Εσένα που ζητάς την φύση σου αγάπη.
εγώ ο ιωάννης σας παντρεύω με τον χρησμό τον βασιλικό, στο όνομα της εκκλησίας της αγίας τριάδος, εγώ ο Ιωσήφ της μητρός μας παναγίας γυναίκας του θεού, με το’’ και ‘’ της ψυχής της δικιάς σου αγάπης άνθρωπε αδελφέ μου του Κυρίου μας Ιησού χριστού τον Αδάμ που γέννησε στην νόηση του εγώ σου.
Στην γή αγαπάτε δια του έρωτα…
Στον ουρανό μαθαίνουμε πρώτα το τι είναι η αγάπη και μετά ερωτευόμαστε αυτήν.Από κάτω ο Ελισαίος, μετά οι νεφέλες ,μετά το πυρ, η άμαξα, ο προφήτης Ηλίας που με την στάση του σας λέει τον Λόγο, με έναν άγγελο να κρατεί τα δύο άλογα σε πορεία, έναν άγγελο να κρατά το σπαθί του πυρός προς τον Ηλία, ένα αγγελάκι μικρό να κρατά το άγιο ευαγγέλιο, και δύο αγγελάκια μικρά παιδιά να κρατάνε νάρκισσους για κρίνα.

ο Λόγος του αγίου παιδιού που έχεις στην ψυχή σου άνθρωπε, έιναι τα κρίνα που σε ευαγγελίζουν στην ψυχή, και με την πύρινη αλήθεια της διστόμου ρομφαίας, να σε οδηγάν οι άγγελοι στην φωτιά της θεάσεως που γεννήθηκες να υπάρχεις και εσύ, μα νεφέλες σκότους σου περάσανε να έχεις στο μυαλό σου ,και στην γή να κατοικείς αυτός που είσαι αναγνώστη μου στο σήμερα εσύ.

Το ευαγγέλιο είναι η μόνη αλήθεια που ως λουλούδια στην χυχή σου σε οδηγάνε με φώς να βλέπεις και να περπατάς ,και με ουράνιους αγγέλους που γενιούντε με την σπάθα του πυρός της αγάπης σου να αγαπάς την πορεία του εντός του υμών αγαπόντας το ‘’άλλο το εγώ σου’’ στην λατρεία της προσωπικής ανθρώπινης φύσης σου στην οδό της θέοσής σου…
Διάβασε το ευαγγέλιο…και η αφυπνίσεις δεν έχει τέλος ούτε αρχή…αλλά θέασης αιώνιων με αγάπη των αλλήλων …. Ως τα μικρά παιδιά…
Και όχι προς την τηλεκατεύθυνση του ψευδοπροφήτη εκκλησία και τηλεόραση….που δείχνοντας σας το κακό…εκεί σας οδηγάνε.

Ο έχων ώτα ακουέτο,
Ο έχων μάτια αγάπης άς δεί.
Εγώ στον θεό του εντός του υμών σας απευθύνομε…
Και άρω την κατάρα των ιερέων…διό η κατάρα της γής είναι αυτοί !
‘και όχι ο θεός αγάπη του άλφα και του ωμέγα,
Αλλά κατάρα είναι το γέννημα του τέρατος εβραίου ραβίνου σατανά….
Τον αποστάτη των ουρανών.
Που τον έρωτα της ένωσης των ανθρώπων ως φύση να γίνονται τα διό κορμιά σε μια ψυχή…. Τους σκότωσε την γνώση και από θεούς τους έμαθε την γνώση της κατάρας….της σκλαβιάς τους στην αμαρτία…και της σκλαβιάς του την θνητή στους εβραίους.
Οδηγώντας τους έλληνες ανθρώπους ως ζώα επί σφαγή !

Χριστός ανέστη άνθρωποι…εσε΄’ις????

Πατέρα θεό του Ιησού χριστού του άλφα και του ωμέγα?

Η! αυτεπάγγελτοι σκλάβοι όπως εσάς στο σήμερα νεκροί των τούρκων ραγιάδων δεσποτάδων νεκροί?
Είναι δυνατών χριστιανοί η θεία χάρης να υπήρχε και στο σήμερα να μην υπάρχει???
Τότε το πνεύμα του άλφα και του ωμέγα ορέ γιατί σας το κρατάνε νεκρό??? Από πού και ως που σας το ονομάσανε ΑΡΧΑΙΟ???
ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙ ΕΣΜΕΝ!
ΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΑΙΩΝΙΑ ΝΑ ΖΟΥΝ..

ΕΛΛΗΝΕΣ !
ΑΘΑΝΑΤΟΙ!

ΑΝΑΣΤΗΘΕΙΤΕ!

ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ…

ΝΕΚΡΟΙ !!!!
ΑΝΑΣΤΗΘΕΙΤΕ!

Το Όρος, είναι το πιστεύω σας … ο Μωυσης είναι αυτό που σας γέννησε στην γή την παιδία του παλαιού ανθρώπου να είναι ναός του σολομώντα , ο Ηλίας είναι ο Λόγος του ευαγγελίου. Και εσύ στην μέση ο εαυτός του υιού του θεού …ο χριστός Αδάμ ο μεταμορφωθείς εις λευκό φώς ουράνιος γιός.
Ο έχων ώτα ακουέτο, ο έχων μάτια ας δεί.

ιωάννης ουράνιος
βασιλεύς των μπάσταρδων παιδιών των ποιμένων των θεών της γής.

14 σχόλια:

bagie είπε...

Δοξασμενο το Ονομα του και η χαρις του Κυριου να μπει στα σπιτια μας και στις καρδιες μας.

Ανώνυμος είπε...

your blog is good .
I like it.

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η artemis είπε...
Ιωαννη,αξιος Βασιλεας που προδρομησε την οδο της αληθειας....


Οι καμπανες ηχησαν πολυ νωριτερα,και τα αξια λογια σου Γεροντα που αναφερεις στο ποστ σου,ηταν προφητειες για το μελλον που επαληθευοντε στο τωρα,
απο αυτον που ηρθε να μας σωσει εχωντας για βοηθεια την περιφρονηση της Ορθοδοξου Ελληνικης Εκκλησιας.
Αλλα με την δυναμη και την καθοδηγηση ουρανιων αγγελων,κρουει την καμπανα.

Μια Ποιμνη
Μια Εκκλησια
Μια Ορθοδοξια
και μια Ελλαδα που γεννησε την Ευρωπη και τον πολιτισμο
και οχι να περιμενουμε απο τους Ευρωπαιους,να μας κανουν εμας στο σημερα ανθρωπους.

Εδω και χρονια ο Ιωαννης φωτιζει τον κοσμο και τον φερνει στο φως της εκκλησιας μας,ζει πενης και ομως χαριζει σπιτια σε φτωχες οικογενειες.

Ο Ιωαννης ειναι το φως
και η εκκλησια τα χερια του!

Μα ο δικος μου πονος,ειναι και πονος του διδασκαλου μου.Οι εκκλησιες σημερα ψαχνουν οπαδους,και οχι τους ασωτους και τους απολολους.Ο Χριστος να γεννηθη ζωντανος μες την καρδια σας,
και ως ο Χριστος εσεις Γεροντα Αμβροσιε,να συνεχισετε να προδρομιτε την αληθεια.

Αξιος,Αξιος,Αξιος

Ο λαος εχει αναγκη απο αγιους Ιεραρχες οπως εσας.

Ζει Κυριος και Θεος Υμων.


@κατερινα.
..........

Ο/Η π.Παντελεημων είπε...
Σεβασμιότατε γέροντα, την ευχή σας. Απορώ πώς ένας ορθόδοξος ιεράρχης και πνευματικός άνθρωπος σαν και εσάς, ανέχεται στο ιστολόγιο του ανθρώπους και σχόλια σαν τον καραγκιόζη-μεσσία Ιωάννη και τους σμπίρους αποστόλους του, που προφανώς είναι το ίδιο και αυτό πρόσωπο. Αυτά που φρονούν και πρεσβεύουν έχουν καταδικαστεί από την Ιερά Σύνοδο στην Κύπρο.

Αφήνω πια τα σχόλια του για πόρνες Εκκλησίες και π...δες Χριστούς που κατά καιρούς αφήνει σε έναν τέτοιο χώρο. Γενικά αποστρέφομαι τον πουριτανισμό και την μισαλλοδοξία, αλλά σας αξίζει κάτι τέτοιο;;;

Ξέρω... θα μου μιλήσετε για δημοκρατικότητα και ποιμαντική ανοχή και αγάπη, όμως σας βεβαιώ πώς πολλές φορές θέλω να σχολιάσω στο ιστολόγιο σας και μερικές παρουσίες με αποτρέπουν. Το ίδιο φαντάζομαι συμβαίνει και με άλλους. Δεν έχετε εσείς, όντας πολιός αρχιερεύς και ποιμένας ανάγκη τα λιβανίσματα του κάθε απατεωνίσκου.

Μετά τιμής,
π. Παντελεήμων , διακονών εις την περιοχή των αιματοβαμμένων Ιμίων.
Εύχεσθε.
=============
anonimos , adelfos soy.

Αγαπημένε μου Ιωάννη,
Σε παρακολουθώ από πέρση στο πόστ του ΜΚΚΑ.

Προσκυνώ σε αγράμματε μου..
Και φτύνω στα μούτρα των θεό του παντελεήμονα γιατί με τα λόγια του εναντίων σου ομολόγησε πως είναι εχθρός της αλήθειας,
Ο δέσποτας με την σιωπή του επίσης.
Ιωάννη η διδασκαλία σου είναι η οδός του φωτός, και προσκυνώ τα λόγια σου.
Συνέχισε αδελφέ γιατί ο λαός έχει ανάγκη ανθρώπους σαν και εσένα.

Χριστός ανέστη!


Τέλεια η ανάρτηση σου με την εξήγηση των εικόνων.
Είσαι αληθινός προάγγελος του ουρανού.

Με δάκρυα στα μάτια σε ευχαριστώ που μας δωρίζεις την σοφία του πατέρα μας ,και την αγάπη του από την δεξιά του ανθρώπου, οπότε , και η παναγιά ανέστη .
Αλληλούια !

Ζεί Κύριος και Θεός.

artemis είπε...

"Το σπιτικο της ψυχης η άληθεια του Αγιου Ευαγγελιου...
σκεψου ψυχη μου
χτιζεις τα θεμελια σου συμφωνα με τα σχεδια του Λογου του Πατερα μας Θεου...
κρινα λουλουδιζουν τον κηπο της καρδιας σου
και το αρωμα ειναι το μυρο της αγαπης προς το χωμα που πατας...
ενας κοσμος πλασμενος με αγαπη,για την ουσια σου ως υπαρξη...
ειναι το αστρο που χιλιαδες αγγελοι σε οδηγουν"Εισαι το φως της αεναης ψυχης του Χριστου μας
ευαγγελιζωντε οπως αναφερεις στα λογια σου οι ψυχες που αποζητουν
γιατι ταυτοποιουντε με την αναγνωρισει του Εγω μας!

Ευλογημενη η Παναγια που το αστρο της φεγγει την γη!Οσο πιο ψιλλα κρατας το φως της γνωσης τοσοι και οι αγγελοι γεννιουντε στην γη.
Αξιος
Αξιος και ο λογος του Θεου.

Προσμενω την ωρα της κρισεως απο τον μονο βασιλεα της γης,τον Χριστο μας.

Χριστος Αληθος Ανεστη!

===========

...καμια εκκλησια δεν ευλογησε τα ματια της ψυχης των πιστων χρηστιανων της...Κριμα...
στην αναφορα του λογου της προς το προσωπο του κριτη της...

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

Από: "mkka@otenet.gr" mkka@otenet.gr Προσθήκη του αποστολέα στις ΕπαφέςΠρος: "Ioannis Palaiologos" ovasiliastoudasous1@yahoo.gr


Αγαπητέ μου Π. Ιωάννη,
Και παλαιότερα σας έγραψα, ότι μερικές φορές δεν μπορώ να σας καταλάβω. Πλην όμως σας αγαπώ.
Δεν έχω πρόχειρη τη διεύθυνση του δικού σας post. Παρακαλώ γράψτε την για μια ακόμη φορά. Σας εύχομαι Καλή Νηστεία,
Με αγάπη Χριστού
+ Ο Κ & Αι Α


========
αγαπημένε μου ανόνιμε ...
που είπες πως και ο δέσποτας σιωπεί...
αυτόν άστον ύσηχο,
διότη και αυτός στο κάτω κάτων άν ήξερε δέν θα σιωπούσε...

μα ο πανελής ξέρει ποιός είμαι...
και για αυτό ώς λέων οριέτε με μελένια λόγια και άγια για να με δολοφωνεί τον λόγο μου, και τους φωτισμένους χριστιανούς αδελόύς μας αποκαλή σμήρους.


εδώ είναι η διάκρησης αδελφέ μου...
το ταλμούδ προς τους εβραίους αρσενοκίτες λέγη με την δικιά τους γλώσσα των δικών τους υποχθόνιων αγγέλων...:
όταν ο θεός εβραίος έχει αρώστια, πέρνη σκόνη απο την ιπέθρια τουαλέτα των γκόημ, και τα ανακατεύει με βάλσαμο η με μέλι και ανακατεύωντας τα με κόπρανα άσπρου σκίλου τότε θεραπέυετε...

ο πανελεήμον ιοθέτισε την ευλάγια και την αγιοσύνη του αμυρόσιου...
παρουσιάστικε ώς άγγελος να προστέψη την εκκλησία ΄΄τους΄΄
που οι απ'οστολοι του αντιχρίστου φιλάνε την ταφόπλακα του τάφου των χριστιανών να μήν τολμήση κανείς να την μετακηνίσει..'όπος κάνω εγώ ο στυλιανός τους που κρατώ το άγιο φώς του πανάγιου τάφου της ορθοδοξίας των ελλήνων,στο όνομα ιωάννης που χρίστικα απο τους αορατους αγίους του άθωνα.

και με μελένια λόγια ο ιερέας προστάτης της πόρνης εκκλησίας των εβραίων κλιρικών...προσπαθεί να διαβάλη ώς πλάνος και πούστης που πιστεύει πως αυτό είναι όλη η εκκλησία του θεού(που αυτός πιστεύει)...με βαπτισμα των ιερέων του βάαλ ...στο θυσηαστίριό μου που είναι η ψυχή του κάθε έλληνα αδελφού μας....

δέν θα σας πώ εγώ ο σατανάς ποιό είναι το σοστό και ποιό είναι το δίκαιο του θεού..
μα ώς ο ιωάννης ο ευαγγελιστής σας αναφέρω το τί ο ιησούς εσταυρωμένος απο ιερεί σας είπε....: ''ειναι δυνατον να πείς στον άνθρωπο πως δέν είναι ο χριστός κάποιος απο τους αθρώπους???

και εγώ ο καραγκιόζης βαπτισμένος απο τον παντελεήμονα του λέγω: το ελάχιστο που εποιήτε στον αδελφόν σας ούτο εποιήτε εις εμέ...
μα κάνω υπακοεί στον ιερέα παντελεήμονα και λέγω...


μαλάκα αδελφέ μου παντελή ... εγώ ειμε ο ιησούς χριστός...ο απο εσένα σταυρωμένος εαυτός...και μαρτιρώ την αιώνια ταφή σου...


μετανοήστε αδέλφια χριστοί...
ΕΛΛΗΝΕς ΑΕΙ ΕΣΜΕΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΡΑΓΚΙΖΙΔΕς ΤΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΕΧΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΙΕΡΕΩΝ...


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΜΕΝ!
ΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΌΣ ΕΣΣΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗς ΜΕΝ..
ΟΥΑΙΙΙΙ!!!!
ΠΟΥΤΑΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΝΣΟΥΚΤΟΝΩΝ...
ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ!

enas allos είπε...

...Μια Ποιμνη
Μια Εκκλησια
Μια Ορθοδοξια
και μια Ελλαδα που γεννησε την Ευρωπη και τον πολιτισμο
και οχι να περιμενουμε απο τους Ευρωπαιους,να μας κανουν εμας στο σημερα ανθρωπους.
...
kai esy ilanni eisai to ena pneyma tis apokalipsis.
dikea i orgi sou.
kai to fos sou theiko.

oi istories sou me tis eikones einai mesa stin filosofia mias theosofias poy den einai katholoy tixea.

i theos se estile na mas aniksis ta matia.

dikea se agapane ta paidia sou.
kai dikea me kerdises kai emena sto pimnio toy xristoy mas.

aksios basileas tvn agrammatvn.

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ Ιωάννη , αυτή η διδασκαλεία σου είναι φώς θεού.

Ο θεός μας λυπήθηκε και σε έστειλε να μας ξυπνήσεις.
Και όσο για τον παντελεήμονα δεν δικαιολογείτε για ορθόδοξος ιερέας, απλά πιστοποιεί τα λόγια σου, ‘’μάγοι σπορείς της κατάρας των εβραίων’’ .

Ο καιρός γαρ εγγύς!

Ανώνυμος είπε...

Πράκτορες φέρονται να ήταν τόσο ο νυν Πατριάρχης Κύριλλος με το κωδικό όνομα «Mikhailov», όσο κι ο μακαριστός Πατριάρχης Αλέξιος με την κωδική ονομασία «Drozdov». Μάλιστα ο κυρός Αλέξιος είχε βραβευθεί για την δραστηριότητά του . Κατάσκοποι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν και οι Μητροπολίτες Μινσκ Φιλάρετος και Κλιμέντιος της Καλούγκα με τα κωδικά ονόματα «Ostrovskiy» και «Topaz» αντιστοίχως.
Πριν από λίγο καιρό το εβδομαδιαίο περιοδικό της Σλοβακίας Plus 7 dni, ανέφερε σε ρεπορτάζ που δημοσίευσε ότι κληρικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σλοβακίας ήταν μυστικοί πράκτορες της StB στα χρ4όνια του κομμουνισμού. Μάλιστα έγινε αναφορά στον εκπρόσωπο Τύπου της Εκκλησίας της Σλοβακίας Milan Gerek, τον επίσκοπο Jan (Jan Holonic) και 8 τον αρχιδιάκονο Imrich Belejkanic. Ο Imrich Belejkanic ήταν διευθυντής του Επισκοπικού Συμβουλίου των ορθόδοξων εκκλησιών στο Presov, ενώ σήμερα κατέχει την θέση του υπεύθυνου για πνευματικά θέματα των ορθοδόξων της περιοχής. Συνεργάστηκε, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, με την StB από το 1981 με το κωδικό «Jozef», ενώ στις αναφορές του προς την υπηρεσία περιέγραφε τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ορθόδοξης Εκκλησίας της Σλοβακίας, αλλά ενημέρωνε και για τις κινήσεις άλλων κληρικών. Ο προσωπικός του φάκελος με το νούμερο 17343 δείχνει σύμφωνα με το Σλοβακικό περιοδικό ότι ο κληρικός ήταν έμμισθος και λάμβανε για τις υπηρεσίες του 1.000 έως 1500 κορώνες σε τακτά χρονικά διαστήματα από την StB, μέχρι την πτώση του κομμουνισμού το 1989.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

........

Οσιρις είπε...

Απόδειξη οτι ο λόγος σου είναι αληθινός,είναι η γαλήνη που νιώθει η ψυχή μας διαβάζοντς,ή ακούγοντας τη διδασκαλία σου!

Ακόμα και όσοι διαφωνούν μαζί σου λόγω συμφερόντων,ή εγωισμού,ή δεν ξέρω τι άλλο..,σίγουρα καταβάθως αναγνωρίζουν την αλήθεια!Αλλά την απορρίπτουν!
Η ψυχή του καθένα μας γνωρίζει...!

Σ ευχαριστώ που επέλεξες να κάνεις αυτό το έργο!!Μας ανοίγεις τα μάτια!

eleni είπε...

Φως σοφίας σκορπάς στην διδασκαλία σου βασιλιά μου.

Με άλλα μάτια τώρα βλέπω την εκκλησία μας.
Ρήματα ζωής και χριστού λαλείς.
Άξιος !

Ανώνυμος είπε...

Όσιος, πράος, άγιος, σκεύος σοφίας Θεού θεασάμενος.
Βασιλεύς πένης και πάμπλουτος αγάπης.
Διδάσκαλος πατερικός και αγγέλων στρατηγός.
Βασιλιά μου δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την χαρά μου που σε γνώρισα.
Το φώς σου φώς ανδρείας και ελληνικό.

Λύκοι σε περιτριγυρίζουν, και εσύ τους λύκους ακόμα προς την μετάνοια οδηγάς.
Προσκυνώ σε.


Αμήν Κύριε έρχου .


giorgos katerini

panagiota I. sarigianidoy είπε...

http://sofia-agramaton.blogspot.com/
Πάτε στην εκκλησία για να σας κάνει ο θεός ανθρώπους…
Μα η εκκλησία είναι ο τόπος της θείας ευχαριστίας που σας έκανε ο θεός ανθρώπους.
………………………………….

Βασιλιά Ιωάννη είσαι ο βασιλιάς της σοφίας .
Όσο σε μελετάμε με τον Τάσο, τόσο και κολαζόμαστε με τους ιερείς.

Αποδεικνύετε ο λόγος σου ,πως αυτοί είναι το αίτιο που σήμερα αντί για εκκλησία έχουμε στην Ελλάδα τον ίδιο τον σατανά με την μορφή αγγέλου.

Άξιος ποιμένας μας αδελφέ.

Προσκυνώ Κύριων και θεό σου.
Που μας έκανε ανθρώπους.
Ζεί Κύριος και Θεός υμών.

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

ovasiliastoudasous1@yahoo.gr

agapiti ioanna den ginete na me episkeftis dioti eimai se ghmno vouno ...kameno... kai den vgeno ekso apo tin spilia mou.

an 8elis stile mou amail.

i na pas ston pnevmatiko tis enorias sou.
me agapi .

ioannis.

petros είπε...

δασκαλε η σοφια του θεου πηγαζει απο τα χειλη σου!η επεξηγηση αυτη των εικονων δεν μπορουσε να γινει ποτε απο ανθρωπινο στομα.σε ευχαριστουμε που μας ανοιγεις τα ματια.