Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012
  1. το πανί σου προσκυνήσανε πολλοί...
  2. το ευλογήσανε όλοι οι Ανθρώποι οι λαικοί....
  3. μα ένας το Άγιο Πνεύμα Του δεν δέχθηκε να διδαχθεί.
  4. μελετάτε το Ευαγγέλιο !

Δεν υπάρχουν σχόλια: