Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

καλημέρα ! ! !


 • ‎***
  Η Εκκλησιαστική Αλήθεια του Ιησού Χριστού ,
  Ορθόδοξα σήμερα καρφωμένη στέκει στον σταυρό.
  επάνω στην Κατάρα της ξύλινης γνώσης των Εβραίων.
  και έτσι πορεύονται οι άνθρωποι αντί προς την ζωή , προς τον θάνατο.
  ως τον Χριστό για σατανά τους σταυρώνουν Έτσι και εσένα που ντύθηκες Αυτόν.

  πριν ακόμα γεννηθεί ο άνθρωπος,
  ως άστρο αλήθειας της παιδείας του οι μάγοι διδάσκαλοι του,
  τον Χρίζουν αντι για Χριστό με το φως του Εωσφόρου = αστρο της αυγής = το ξύπνημα της ψυχης... αντι προς την αγαπη προς την καταρα.
  αντί προς την χαρά στον φόβο,
  αντι την ανθρωπιά , την πορνεία.
  αντί την ελλάδα το ισραήλ.

  μα Χριστός Αληθώς Ανέστη.
  έτσι και εσύ ο ενδεδυμένος τον Ιησού Χριστό.
  ξεπλύθηκες από την κατάρα τους,
  και ο Θεός μας στην Αγκαλιά Του πάλι σε καλεί.
  και την εκκλησία των εκατοντάδων σχισμάτων σου Ελλάδα , προς ένωση ανάστασης του Βυζαντίου και της των ελλήνων βασιλείας,
  από τον Θεό προς τον Άνθρωπο εδώ στην γη...ο ιωάννης Του σε καλεί.

  στο όνομα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όσοι Δεσπότες και Ιεράρχες , φατριάρχες γενίτσαροι και πόρνοι.

  όσοι ανήκετε στον Δεσπότη της Ορθοδοξίας Ιησού Χριστό...
  απαρνηθείτε τα πλούτη σας και χαρίστε τα στον Λαό..
  συλλάβετε τους ψυχοκτόνος αντίχριστους πόρνους ψευδοπροφήτες !

  η εκκλησία της αναστάσεως των ελλήνων να δώσει άσυλο στον Λαό Της από το κράτος του 666.


  και ιδού κάντε τα πάντα Νέα!
   ·  ·  · Πριν από 31 λεπτά · 
 • ‎***

  «Πρέπει νά ξεχωρίζονται ἀπό τό ρόλο τους καί νά ἑνώνονται μέ τήν ἀγάπη, ὥστε οἱ πιό καλλιεργημένοι ἄνθρωποι νά δείχνουν τό δρόμο σέ ἐκείνους πού παραμένουν πιό πολύ στό πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, καί τό πόδι νά καθοδηγεῖται ἀπό τά μάτια.
  Καί αὐτό πού κάνουν, χρησιμποιώντας ἀπό τή δική τους καθαρή πλευρά τή δραστηριότητά τους γιά ν’ ἀσχοληθοῦν μέ τά γήϊνα πράγματα, νά τό κάνουν γιά τό καλό ἐκείνων πού προσφέρουν ὑψηλότερες ὑπηρεσίες, ὥστε τό πόδι νά μή βαδίζει μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά ἐπίσης καί γιά τό μάτι πού τοῦ δείχνει τό δρόμο».
  «Δέν λαμβάνουν τό δῶρο τοῦ φωτός μόνο ὅσοι κατέχουν τίς πρῶτες θέσεις μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἐπίσης καί τά ταπεινότερα μέλη, τά ὁποῖα, ἄν καί μέ τήν ἐπιθυμία τους ἀνεβαίνουν καί αὐτά στίς κορυφές, ἐν τούτοις παρεμένουν μέσα στίς ταπεινές ἀπασχολήσεις, ἐξαιτίας τῆς ὑπηρεσίας πού ἀσκοῦν».
  Ὅλα τά χαρίσματα πρέπει νά χρησιμοποιοῦνται πρός οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας (Α΄ Κορ. ιδ΄12)· «πάντα πρός οἰκοδομήν γινέσθω» (Α΄ Κορ. ιδ΄ 26). Δέν μποροῦμε νὰ ἀπομονωθοῦμε ἀπό τούς ἀδελφούς, οὔτε νά κρύψουμε τό τάλαντο πού λάβαμε, μέ σκοπό νά οἰκοδομήσουμε τούς ἀδελφούς. Ἄν τό κάνουμε, δέν θά εἴμαστε δοῦλοι ἀγαθοί, ἀλλά δοῦλοι πονηροί (Ματθ. κδ΄ 45-51, κε΄ 14-39. Λουκ ιβ΄34-46, ιθ΄ 12-27).
  «Ὁ καθένας, ἀνάλογα μέ τό χάρισμα πού ἔλαβε, ἄς τό χρησιμοποιήσει σέ ἀμοιβαία ἀγάπη, σάν καλός διαχειριστής τῆς ποικίλης χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ὁμιλεῖ, ἄς εἶναι ὅπως ἁρμόζει σέ ἐκεῖνον πού λέγει λόγια Θεοῦ· ἄν κανείς προσφέρει ὑπηρεσία, ἄς εἶναι σάν ἐκεῖνον πού ὑπηρετεῖ μέ τή δύναμη πού τοῦ παρέχει ὁ Θεός, γιά νά δοξάζεται σέ ὅλα ὁ Θεός, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Πέτρ. δ΄ 10-11, πρβλ. Α΄ Κορ. ιδ΄16-19).
  Τήν ἴδια διδαχή ὑπογραμμίζει καί ἕνας ὕμνος τῆς Μ. Τρίτης. Καλεῖ τούς πιστούς νά καλλιεργήσουν μέ προθυμία τά χαρίσματα ἀπό ἀγάπη πρός τόν Κύριο πού τά μοιράζει πλούσια στούς δούλους Του. Ὁ καθένας πρέπει νά πολλαπλασιάζει τά τάλαντα πού τοῦ ἐδόθησαν· ὁ ἕνας νά μεταδόσει σοφία μέ τίς ἐνάρετες πράξεις του, ὁ ἄλλος νά προσφέρει στό κοινωνικό σύνολο λαμπρές ὑπηρεσίες.
  Ὅποιος γνώρισε τήν πίστη νά μεταδίδει τό λόγο σέ ὅσους βρίσκονται στήν ἄγνοια καί ὁ πλούσιος νά σκορπίζει τά πλούτη του σέ ὅσους εἶναι φτωχοί. Μ’ αὐτό τόν τρόπο θά πολλαπλασιάσουμε αὐτό πού μᾶς δάνεισε ὁ Θεός καί σάν πιστοί διαχειριστές τῶν χαρισμάτων Του θά ἀξιωθοῦμε τῆς Δεσποτικῆς χαρᾶς:
  «Δεῦτε πιστοί,
  ἐπεργασώμεθα προθύμως τῷ δεσπότη·
  νέμει γάρ τοῖς δούλοις τόν πλοῦτον·
  καί ἀναλόγως ἕκαστος πολυπλασιάσωμεν
  τό τῆς χάριτος τάλαντον·
  ὁ μέν σοφίαν κομιείτω δι’ ἔργων ἀγαθῶν,
  ὁ δέ λειτουργίαν λαμπρότητος ἐπιτελείσθω,
  κοινωνήσω δέ τοῦ λόγου πιστός τῷ ἀμυήτῳ,
  καί σκορπιζέτω τόν πλοῦτον πένησιν ἄλλος·
  οὕτω γάρ τό δάνειον πολυπλασιάσωμεν
  καί ὡς οἰκονόμοι πιστοί τῆς χάριτος
  δεσποτικῆς χαρᾶς ἀξιωθῶμεν.
  Αὐτῆς ἡμᾶς καταξίωσον, Χριστέ ὁ Θεός,
  ὡς φιλάνθρωπος».
   ·  ·  ·  · 21 ώρες πριν · 
  • 2 κοινοποιήσεις
   • Magdalini Konstantinidou DE Ridder afto to komataki ....poli sosto!!! Δέν λαμβάνουν τό δῶρο τοῦ φωτός μόνο ὅσοι κατέχουν τίς πρῶτες θέσεις μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἐπίσης καί τά ταπεινότερα μέλη, τά ὁποῖα, ἄν καί μέ τήν ἐπιθυμία τους ἀνεβαίνουν καί αὐτά στίς κορυφές, ἐν τούτοις παρεμένουν μέσα στίς ταπεινές ἀπασχολήσεις, ἐξαιτίας τῆς ὑπηρεσίας πού ἀσκοῦν».
    21 ώρες πριν ·  ·  2
   • Ιωάννης βασιλεύς των πένητων Χριστός Ανέστη ! καλημέρα :)) ακόμα και η μητέρα μέσα στο σπίτι της,
    και αυτή ακόμα λυτούργιμα ιερό ποιεί στο σπίτι της ως ναό της.
    21 ώρες πριν ·  ·  3
   • Magdalini Konstantinidou DE Ridder ALHTHOS ANESTH...ne pater moy....etsi ine....i mitera otan exi ta pedia mikra den bori na trexi ...kai na filosofi...trexi piso apo ta pedia tis...prepi na magirepsi ke na ta katharizi.. kai na ta lei istories....gia na ginoyn kali anthropi pater moy...afto omos telika i kinonia etsi opos exi gini prepi na bgeni kai i miitera gia doylia gia na boroyn na ta bgaloun pera ikonomika...kai meta toys pipilizoun to mialo..pos afto simeni anerksatisia......oyte i ginekes den theloyn na to akousoun afo..niothoyn mionektika...i perisoteres toylaxiston...
    21 ώρες πριν ·  ·  2
   • Ιωάννης βασιλεύς των πένητων ta matia ergazonte gia ta podia, kai ta podia gia ta matia, oloi ena soma esmen !:)
    21 ώρες πριν ·  ·  5
   • Nikos Michaelides εκπληκτικο το κειμενο !
    20 ώρες πριν ·  ·  4
   • Nikos Michaelides Χριστος Ανεστη !
    20 ώρες πριν ·  ·  3
   • Ιωάννης βασιλεύς των πένητων Αληθώς Ανέστη ο Κύριος Νίκο μου ! καλή και ευλογημένη ημέρα ! :)
    20 ώρες πριν ·  ·  3
   • Ιωάννης βασιλεύς των πένητων μία φράση περίμενα να πεί και δεν την είπε ο λάμα....
    όταν πίρε το νόμπελ ειρήνης,
    άξιων απορίας, την ολυμπιακή φλόγα της ειρήνης και της λευκής περιστεράς του κόσμου, γιατί την δώσατε στους καταπατητές του Θηβέτ ? μα δεν το είπε....
    20 ώρες πριν ·  ·  3
   • Μαρια ραφαηλ Ηλιαδη Η εμπιστοσύνη χτίζεται πετραδάκι πετραδάκι....
    Αλλά όταν παραβιαστεί
    πέφτει ολόκληρος ο τοίχος μονομιάς....!
    18 ώρες πριν ·  ·  2
   • Χριστινα παναγιωτιδου Και ο αισχατος ερχεται πρωτος στον Ουρανο του Κυριου.Ολοι να πιαστουμε χερι χερι και να οδηγηθουμε στην Ανασταση της ψυχης με αγαπη και συναισει.Χριστος Ανεστη καλο βραδ!
    11 ώρες πριν ·  ·  2
   • Μαρια ραφαηλ Ηλιαδη Πως η ψυχή γνωρίζει το Θεό της

    Κύριε σε ζητήσαμε
    και ήρθες στην ψυχή μας
    με φως μας επισκίασες
    ... και άλλαξε η ζωή μας

    Η νύχτα ημέρα έγινε
    Και άστραψε το μυαλό μας
    Και εγνωρίσαμε Χριστέ
    Εσέ το δάσκαλο μας

    Και τη δική σου τη φωνή
    Ακούμε στην ψυχή μας
    Να μας μιλάει σιωπηλά
    Ουράνιε λυτρωτή μας

    Και όλα τα διδάγματα
    Μέσα απ΄τη γραφή σου
    Μας θυμίζεις συνεχώς
    Σε κάθε ένα παιδί σου

    ‘’Εφόσον το θελήσατε
    Συνδέθηκα μαζί σας
    Αφήσατε παιδάκια μου
    Την παλαιά ζωή σας

    Σε μένα τώρα ανήκετε
    Ήσαστε τα παιδιά μου
    Από τον εχθρό ξεφύγατε
    Κι΄ είστε στην αγκαλιά μου

    Αλλά μεγάλη προσοχή
    Να έχετε ψυχές μου
    Όσο πατάτε εις την γη
    Όλοι οι μαθητές μου

    Παραμονεύει ο εχθρός
    Να σας εξοντώσει
    Θα φεύγει όμως άπρακτος
    Δε θα το κατορθώσει

    Την αμαρτία φεύγετε
    Πολύ καλά οπλιστείτε
    Με πίστη και με υπομονή
    Κι΄ Εμέ ακολουθείστε

    Η θεία μου ενέργεια
    Πάντα θα σας τονώνει
    Και η αγία χάρις μου
    Θα σας χαριτώνει

    Θα ωρύεται ο πονηρός
    Γιατί σας έχει χάσει
    Να πιει το αίμα σας ζητεί
    Αλλά να το ξεχάσει

    Όσοι σ΄ Εμέ πιστέψετε
    Λαμβάνετε σωτηρία
    Γιατί είμαι ο σωτήρας σας
    Κι΄ από την σκιά σας πήρα

    Ρίχνω το φέγγος της ζωής
    Μες΄την διάνοια σας
    Ανοίγω και τα μάτια σας
    Ανοίγω και τα αυτιά σας

    Αρχίζει η ψυχή να εννοεί
    Του δικούς μου λόγους
    Και τα παιδιά που μ΄ αγαπούν
    Τους κάνω αποστόλους

    Αρχίζουν να υπηρετούν
    Τον ύψιστο πατέρα
    Και ντροπιασμένο αποχωρεί
    Το φοβερό το τέρας

    Έτσι γίνεται η ένωση
    Με μένα τον ποιμένα
    Που σας ποιμαίνω επιμελώς
    Και είστε ασφαλισμένα’’.
    9 ώρες πριν ·  ·  2
   • Ιωάννης βασιλεύς των πένητων καληνύχτα ! ο Κύριος να ευλογεί καλώ ξημέρωμα σας ! :)
    8 ώρες πριν ·  ·  3
   • Magdalini Konstantinidou DE Ridder καληνηχτα μας και καλομας ξημερομα !!!
    8 ώρες πριν ·  ·  2
   • Ιωάννης βασιλεύς των πένητων καλή και ευλογημένη μας ημέρα ! :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: