Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

ΕΆΛΛΩ ΚΑΙ Ή ΕΛΛΆΣ !απο ευγενείς πόρνους υποκρητές δεσπότες λύκους σατανάδες !

-------------------------------
άν η βασιλεία της εκκλησίας δέν είναι η βασιλεύουσα του ουρανού εδώ στην γή του φωτός του άλφα και του ωμέγα,
είναι γιατί η εκκλησία της ελλάδος απαρνήθεικε του χριστού τόν νόμο και γεινανε δημόσιοι υπάλληλοι του καίσαρα ,και των τούρκων ιποτακτικοί.
προδότες έλληνες, ουαί ! ! !
έσσεται ο Κύριος να θερήσει την άμπελών του....
και εσείς , έχιδνες ,πόρνοι,ψεύτες,και κύνες ,προδότες ,καταντίσατε παζάρη κοράκων τον οίκο του.
ουαί ! ! !
μετανοήτε !

--------

Υιέ ανθρώπου , προφήτευσον επί τους ποιμένας του ισραίλ,
Προφήτευσον και είπε προς αυτούς΄ούτο λέγει ο κύριος ο θεός προς τους ποιμένας.
Ουέ εις τους ποιμένας του ισραίλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς !
Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποίμνια;
Σείς τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μαλλίον.
Σφάζετε τα παχέα΄δεν βόσκετε τα ποίμνια, δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακώς έχον και δεν εκάματε επίδεσμα είς το συντετριμμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανιμένον και δεν εζητησατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητι εδεσπόζετε επ΄αυτά,
Και διεσκορπισθήσαν.. δια τούτο , ακούσατε, ποιμένες, νύν λόγον του Κυρίου . ζώ εγώ , λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος , επειδή τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού δι΄έλλειψιν ποιμένος και δεν εζήτησαν εαυτούς και δεν εβόσκησαν τα πρόβατά μου, δια τούτο ακούσατε, ποιμένες τον λόγο Κυρίου. Ούτο λέγει Κύριος και θεός ΄ιδού, εγώ είμαι ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ και θελω παύσει αυτούς από του να ποιμάνουσιν τα πρόβατα΄και δεν θέλουσι είσθε κατάβρωμα εις αυτούς.’’
Το φώς εν τω κυρίο είναι τα πρόβατα…
Και αν ο ιερέας των προβάτων είναι η πόλις, η η επάνω όρους κειμένη, μη δυναμένη κρυβή ως ο Κύριος είπε: ‘’ ού δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη’’(ματθ.ε΄14), και ο απλούς χριστιανός οφείλει να είναι φώς της λυχνίας το φαίνον εν τη οικία και Κοινωνία και μη δυνάμενον υπομόδιον να τεθή.

Και η πόλις σου στο όρος του Θεού εκκλησία σήμερον είναι το σκότος και ουχί η εκκλησία που οι άξιοι πατέρες μας μεταδώσανε .πού είναι οι πνευματικοί αξιωματικοί της εκκλησίας, ίνα ενδιαφερθούν δια τους ασθενείς, δια τους φυλακισμένους, τους αναπήρους, τους απόκληρους, τους παντίους αμαρτωλούς, δια να τους σευασθώμεν και να πάμε στην εκκλησίαν;
Πού είναι η εκκλησία του Χρυσοστόμου? Πού είναι οι άξιοι εκείνοι ιερείς των χρόνων των Αγίων Πατέρων μας?
Πού είναι σήμερον οι ιεράρχαι?
Ουαί !
Γνωρίζετε πόσους επισκόπους καθύρεσεν ο θείος χρυσόστομος εις μίαν μόνην περιοδίαν του, δια πολλά εγκλήματα επάγοντα καθαίρεσιν,
Και συνεπώς ως αναξίως κατέχοντας το μέγα της Αρχιερισύνης υπούργημα?

‘’ΕΠΕΣΤΗ ΠΛΕΟΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ.
Ο ΚΩΔΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΣΗΜΑΝΕΝ.
Η ΘΑ ΥΠΑΞΩΜΕΝ Η ΘΑ ΠΕΣΩΜΕΝ ΟΛΟΣΧΕΡΟΩΣ’’
---------

εκκλησία, ιδού το όρος του λαού σου.============================================


====================


==========
Των ιερέων σταυρωτών και τιμωρών ο θάνατος, η δόξα της αγιοσύνης του λαού από την ορθή αγάπη της αλήθειας του Ιησού χριστού μας…τον μόνο αρχιεπίσκοπο!

Παράλληλη διάστασης σε παράλληλα ταυτόχρονα διά-στίματα ,σύμπαντα νόησης νοός.

Δύο διαφορετικές οπτικές παραστάσεις υπάρξεως του τώρα, ως την ματιά από τον θρόνο του άχρονου χρόνου του ουρανού.

Ο κάην και ο άβελ… της γνώσης της γής. Ένας θεός που επιτρέπει το δίκαιο να δολοφονείτε από τον ίδιο τον αδελφό του.

Ο κάιν με τον άβελ…
Να μισή ο ελληνισμός τον χριστιανισμό και ο χριστιανισμός τον ελληνισμό, μόνο που ξεχάσανε και οι δύο πως ο θεός είναι του άλφα και του ωμέγα.

Ο κάιν με τον άβελ.,,

Ο χριστός και ο σατανάς,… για τους μεν χριστιανούς όλες οι άλλες οι θρησκείες είναι οι κολασμένες,
Για όλες τις άλλες θρησκείες εμείς οι χριστιανοί είμαστε οι καταραμένες ψυχές της κολάσεως του θεού που πιστεύουν αυτοί.


Χριστιανοί….ευαγγελιστές, προτεστάντες ,καθολικοί, χιλιαστές, ιαχοβάδες, ορθόδοξοι, κ,α,π.

Όταν ο θεό έστειλε τον μονογενή του υιό για να σώσει όλων τον κόσμο …εσείς γιατί στέλνετε τους άλλους στον διάολο???

Όταν μιλάτε για αλήθεια τότε γιατί τολμάτε να στέλνετε ο χριστιανός τον συνάνθρωπό σας στην κόλαση όταν όλοι σας οι χριστιανοί ζείτε στον άδη ???(είναι νεκροί που περπατάνε στις ταφόπλακές τους και δεν το ξέρουν, μην τους κρίνετε και μην τους κατακρίνετε είναι τυφλοί και ού γάρ είδασει το τι πιούσοι….και αλλού είπε ο κύριος ….αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς των, και αλλού ώμος είπε, …..θα αναστήσει νεκρούς μεν μά και ζωντανούς….εσείς οι ζωντανοί οπότε που προσκυνάτε τον Ιησού χριστό που σας είπε να αγαπάτε αλλήλους ως τον εαυτό?

Γιατί λαέ του ανθρώπου άνθρωπε εν τω σταυρό και γυναίκα εύα της δεξιάς του θεού ακολουθάτε την ξύλινη γνώση που σας στέλνει στον θάνατο αντί για την φύση της ψυχής σας να ζείτε αιώνια και αγαπητά?


.είστε επάνω στον σταυρό ως ο Ιησούς βασιλέας των βασιλέων γεννημένοι από τον θεό αγάπη, μα δολοφονημένοι από τον σατανά θεό αποστάτη άνθρωπο Αδάμ σας είπαν.
Μα και κάποιος άλλος σας είπε πως ο θεός η αγάπη εστί, και εσείς διδαχτήκατε να δείχνετε την ανωτερότητα σας ο ένας προς τον άλλον, κατασκευάσματα ως ναοί του θανάτου αντί ζωής, από δολοφόνους δειλούς ιερείς της ιερείς προελεύσεως της ψυχής σας και ζείτε ως καταραμένοι για αυτούς μέσα στον τάφο της ζωντανής αγάπης της ψυχής σας,
Αδέλφια θεοί εστέ ! ! ! μα όχι ο θεός, αλλά του πατέρα σας όλοι ο ένας αδελφός εν αλλήλους ο χριστός, ο ένας βασιλιάς άνθρωπος της γής αγαπητός για τον θεό…που εν αλλήλους σφάζεστε σκοτώνοντας την ίδια την ψυχή σας.

Μισείτε, φθονείτε, εκδικείστε, σκοτώνετε, και κρίνετε πετώντας την αμαρτία σας επάνω στους αθώους και αγαπάτε την σάρκα σας και την δόξα σας…. Και τολμάτε να κρύβεστε στο προσωπείο του Ιησού χριστού….
Που την ίδια ώρα στο παράλληλο σύμπαν της υπάρξεώς σας, οι Έλληνες είναι ο χριστός και η Παναγιά, που οι Εβραίοι στις γραφές τους διδάσκονται πως είστε μέσα σε μια λίμνη από καφτά κόπρανα και ούρα, κόπρανα η γνώση που σας περάσανε να είστε σκλάβοι σε αυτούς, και ούρα την πίστη σας ως έχει να πιστεύετε πως την ζωή που κάνουν εδώ στον παράδεισο της γής οι διδάσκαλοι σας θα την κάνετε σε μια άλλη ζωή.
Ξυπνάτε νεκροί ! ! !
Ο ναός του σολομώντα των Εβραίων είναι η ξύλινη γνώση του νοός σας, και το πνεύμα της λευκής περιστεράς η αγάπη που οι Έλληνες υιοί του φωτός καταχάρην δωρίσανε στον κόσμο , οι Έλληνες οι ολύμπια φλόγα του πυρός της αγάπης σε ζωντανών αθανάτων το πνεύμα, η ιερή φλόγα του παναγίου τάφου από τον ίδιο τον Ιησού αναστημένο μας χριστό.
Και εσείς ….από υιοί του φωτός της αγάπης για φώς έχετε της κατάρας σας από τους αποστάτες ιερείς το σκότος …δημιουργημένε να τρώτε το μήλο της γνώσης το να είσαι από μόνος σου θεός…αυτοκατάρατος να ζεις άνθρωπε ως αυτεπάγγελτος σκλάβος των εβραιό-τουρκων … ώς εσύ ο σατανάς.

παράλληλες διαστάεις..εστί.

ώταν ο Ιησούς χριστός είναι αυτός που με την θέλησή του σταυρόθεικε....

πώς τολμάτε να λέτε πως αυτό που έκανε το έκανε γιατί τον προδόσανε???

την ώρα που εσείς οι οπαδοί του Ιησού χριστου τον ομολογίτε ώς λυτροτή της ψυχής σας, γιατί είστε σκλάβοι των ιερέων υποτακτικοί μα δέν εφαρμόζετε την διδασκαλεία του αγίου ευαγγελίου αλλά των ιερέων απο την στιγμή που ο Κύριος σας είπε ....εντός υμών η βασιλεία των ουρανών εστύ, και άγγελος εξ ουρανού να σε πεί: εδώ ο χριστός εκεί ο χριστός μήν τον πιστέψεις!

αν πέσατε στην πλάνη αδέλφια μου είναι γιατί αγαπάτε τον Ιησού χριστόν οπότε είστε αθώοι....μα οι διδασκάλοι σας κύνες εισί!!!

αρσενοκίτες και της δόξας του εγώ-θεού τους βασιλείς.

ουδέποτε κάνανε πράξη χριστο'υ, αλλά πράξεις εγώθεού τους.

ιλή ιλ΄΄η λαμά σαβαχθανή...εστί..... ΘΕΕ ΜΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΧΘΟ ΕΤΕΛΙΩΣΕ ενό σας είπαν πως η αλήθεια ληγοψυχεί και είναι σοστό να ληγοψυχή... την ώρα που ο Ιησούς χριστός μας σας δίδαξε πως τίποτα δεν υπάρχη που να μήν μπορεί η αγάπη να μήν κάνει,μα αντίθετα η αγάπη προφητεύει και δυμιουργεί! !

σάς είπαν πως ο χριστός όταν σταυρόθεικε πήγε στον άδη..... την ώρα που ο άδης είναι για τον ουρανό εδώ αυτή η ευλογημένη η γή.

σας είπανε να είστε η αγάπη....την ώρα που η αγάπη της γής αγαπά το θέλημα των γήινων βασιλιάδων και αποστατών της βασιλείας εδώ στην γή.

λαέ που αγαπάς τον λόγο της αλήθειας του ουρανού αδώ στην γή.... σπάσε τον βράχο του χτισμένου εγώθεού σου των εβραίων ''ελλήνων'' ορθοδόξων βασιλέων.

και αφηπνίσου .

ο ουρανός της γής αν δεν μετανοήσετε......ουαί ! ! ! θα θερήσετε ατα σπαρτά σας.

αγαπάτε την αλήθεια ! ! !

και όχι την αγάπη του πέους σας και της μήτρας σας αλλα μοντέρνα σατανικά ιπο μορφή αγγέλου.... στην κόλαση σας να ζήτε.

ουαί! ! !

μυριάδες τα στρατεύματα του ουρανού προσέρχωντε...

ουαί ! ! !

μετανοήτε θεεί της γής ! ! !

έσσεται κρήσης θεού χριστού!Ιωάννης , ηγούμενος βασιλεύς των αοράτων μοναχών της βασιλεύουσας του αγίου όρους του Άθωνα.
Και εξ αίματος τελευταίος απόγονος της βυζαντινής αυτοκρατορίας του Ιησού χριστού εδώ στην γή. Αυτοεξόριστος από το κράτος του , λόγω κατοχής από την τουρκοκρατούμενη εβραϊκή συναγωγή ''των νεκρών αρχαίων του σήμερα'', των Ελλήνων.

8 σχόλια:

bagie είπε...

Χριστε μου που καταντησαν οικο σου?ολοι κοιταμε το εγω μας και την δικη μας πλευρα.Ποιος επιτελους θα ορθωσει το αναστημα του και να μην μας εχουν πια τα γκοημ τουςὭρα Χριστε μου να σε κατεβασουμε απο τον σταυρο και η Ορθοδοξια μας να λαμψειστην Γη.Να ξεφυγουμε απο τα γηινα και να πεταξουμε σε καταγαλανους ουρανους χωρις πρεπει και γιατι και απλα να αγαπησουμε την Οεθοδοξια μας χωρις φοβους και μαυρες μαγιες.Μαυρες μαγιες υπαρχουν στα μυαλα μας.Αντι να λεμε Δοξα τον Θεο εμεις μιλαμε για μαυρες μαγιες και το Χριστο που μας προστατευει δεν τον βλεπουμε?Ἂντι να ανοιξουμε την καρδια μας και το σπιτικο μας και να τον βαλουμε μεσα, εμεις χτυπιομαστε σαν αγαρινα σκυλια και μενουμε με τις φοβιες μας.Ωρα να ξυπνησουμε και να δουμε την αληθεια καταματα.Θεε μου μην μας εγκαταλειπεις.

artemis είπε...

""Όπως τα αστέρια του ουρανού έχουν το ίδιο φώς.. έτσι και η δικαιοσύνη της αγάπης του πατέρα θεού προς τους ανθρώπους.

Και όπως τα αστέρια έχουν το ένα φώς,
Έτσι και η αγάπη του Ιησού χριστού μας μας φωτίζει με την εκκλησία του.""

===================================
Στην ενσαρκωση του πνευματος της δωσμενης αγαπης των ψυχων...
αγγελοι προμηνυματα στους λογους των αιωνων,γνωση θεανθρωπου στο γιγνεσθαι της αληθινης γης.
ζωης...

εκει που στεκουν τα ματια της ψυχης
γεννιεται η αληθια της γεννησης,
πως Ιησους Χριστος υπαρχη στις ριζες της ψυχης μας
στον ζωντανο ναο της υπαρξεως μας!


καιρος και τα δωσμενα των ουρανων...
στην υπαρξη του βλεμματος,χαρισμενα στην καρτερικη υπομονη του λαου
αναστημενος απο ανωθεν με το πνευμα της χαριτος,της δικαιοσυνης,
της φλωγας των αγγελων...

που ανηκουν σε σωμα και αιμα του συμπαντος της ψυχης του Κυριου,
που ζει στο ολων.

afroditi είπε...

Μας βεβυλωνουν τις εκκλησιες μας καινε τα ιδανικα και εμεις τι κανουμε για αυτο?Καθομαστε και καμαρωνουμε?Πλανασθε οτι οι Ελληνες θα σκυψουν το κεφαλι και θα μεινουν στην υποταγη σας.Οχι αλλη υποκρισια και πονος γαι την Ελλαδα επιτελους ας μην αφησουμε να καταπατησουν αλλο τα ιδανικα μας.Η θρυσκεια για τους Ελληνες ειναι Χρισταινος Ορθοδοξος και αν θελουμε να υπαρχει ακομη η θρυσκεια μας δεν θα αφησουμε να τα βεβυλωσουν.Ντροπη και αισχος η μεαρ της δικαιοσυνης εφτασε.

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

καλά μου παιδιά...
αυτά τα έσχει δέν είναι αμαρτία των αλοδαπών...
αλλά της ανικανότιτας της γενητσαρικής εκκλησίας εμάς των ελλήνων χριστιανών...

άλλωστε τούρκοι μας κυβερνάνε.¨(((

αν ερχώτανε ο μακρηγιάνης η ο κολοκοτρώνης αυτήν την εποχή...στα αλήθεια αδέλφια μου στο γόνατο θα τους έσφαζαν τους έλληνες προδότες που καταντίσανε την ελλαδίτσα μας πορνίο ξένων θεών.
και κράτος άναρχηκών πολιτικών.

ουαί στην βασιλεύουσα των διλών δεσποτάδων .

agapi είπε...

ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε αρσενοκοίται, ούτε κλέπται, ούτε πλεονέκται, ούτε μέθυσοι, ούτε λοίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού ( Α΄ Κορινθ. ς΄ 9 ). Δηλαδή ένας κλέφτης, είτε Πεντηκοστιανός είναι, είτε Ορθόδοξος, είτε Ευαγγελικός, είτε Καθολικός, το ίδιο είναι χαμένος, καταδικασμένος για τον αιώνιο βασανισμό. Δεν τον σώζει το δόγμα. Τον σώζει μόνο η μετάνοια και η πίστη στον Ιησού Χριστό.

Αυτό που πρέπει να κηρύξει η εκκλησία μας είναι την μετάνοια στους ανθρώπους και όχι να αφήνει τα διάφορα σχίσματα να δημιουργούν ομάδες και οπαδούς χάνοντας η κάθε ψυχή το δρόμο του Κυρίου μας που για χάρη μας πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή..

Πιστεύω ότι δεν έχει σημασία πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος….όταν μετανοήσει από τέκνο οργής, γίνεται τέκνο του Θεού, τέκνο φωτός, υιός της βασιλείας.

ο λόγος σου δικαίως αφυπνίζει το λαό που σε παρακολουθεί..

Ανώνυμος είπε...

Σε μια ερημο...

συναντιωντε προγητης Ηλιας και κορακας μιας ψυχης

το βλεμμα της αληθειας πως ζει ζωντανη υπαρξη,
και το βλεμμα μιας νεκρης ψυχης στο εξω του ναου

λογια προφητικα
ανοικοδομουν το βασιλειο των προγωνων,των δεσποταδων του εθνους του Χριστιανισμου
της αναρχως αρχης του Ιησου Χριστου!

Αληθος Ανεστη.

aleksandros eleni είπε...

vasilia mas o logos sou theostaltos kai fotinos.

amin o kirios mas na erthei kai na feri epitelous tin eirhnh stin gh .

akolouthoyme.

Ανώνυμος είπε...

Ιωάννη σε αυτό το πόστ μιλάει η αλήθεια του θεού, αυτά που εσύ φωνάζεις και λες θα έπρεπε η εκκλησία να τα λέει.,
Άξιος αδελφέ μου, η Παναγιά μας να σε σκέπη και να σε οδηγεί.

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν εν ονόματη του κυρίου.

elena